broschyrställ

När jag jobbade på en turistbyrå var en av mina huvuduppgifter att fylla på olika broschyrer i broschyrställ. Vi hade broschyrer på svenska, danska, norska, finska, engelska, tyska, franska, italienska och spanska. Givetvis var inte alla broschyrer på alla de olika språken, men det fanns broschyrer att tillgå på de språken. De vanligaste var bara på svenska, medan andra fanns på danska, engelska, tyska och franska också, och vissa förekom som sagt även på språk som norska, finska, italienska och spanska.